Teknoloji ve Tasarım 2013 2014 yıllık plan

Teknoloji ve Tasarım 2013 2014 yıllık plan indir

Teknoloji ve Tasarım 2013 2014 yıllık planı indirebilirsiniz.

Teknoloji ve Tasarım 2014 2015 yıllık planı indirebilirsiniz. http://www.kucukmucit.com/tektas/2014-2015-yillik-plani/

Dersimiz maalesef 6. sınıflarda kaldırıldı. Fakat yedi ve sekizinci sınıflarda aynen devam etmektedir. Yıllar önce beden eğitimi dersi kaldırıldığında da bu yanlıştan elbet dönecekler demiştim. Nitekim öylede  oldu. Fakat süreç kendiliğinden olmadı. Beden eğitimi öğretmenlerini birlikteliklerinden dolayı kutluyorum. Olması gerekeni arkasında hep beraber durarak başardılar. Dersimize giren öğretmenler tek bir branştan gelmediği için bu derse giren öğretmenler nedense hep kaçış yolunda. Sıkışınca ben bu dersin öğretmeni değilim, yok ben resimciyim zaten, yok ben camcıydımda buraya atadılar işte! gibi şeyler söylüyorlar. Bu örnekleri arttırmak kolay. Teknoloji ve Tasarım dersini kitlelere göstermek için çalışan bir avuç insandan biriyim ve şunu söylüyorum memnun değilsen  bırak git yok bu alanda devam edeceksen sahiplen ve gerekeni yap. Aşağıda 2013 2014 teknoloji ve tasarım dersi yıllık planını indirebilirsiniz. Bu dersin güzel tarafı sürekli kitabı takip eder yeni şeyleri araştırmazsanız yavaş yavaş köşeye sıkışmaya başlarsınız ve öğrencilerinizin sorularına yanıt veremez olursunuz. Hepimizin hayat telaşı var. Çocuklara söylediğimiz gibi BAHANE YOK. Üniversiteleri rahat rahat okuyarak geçen sınıf öğretmenlerini ve  yetiştirenleri takdir ediyorum. Ne cevherler varmış. Bedenci oldular,müzikçi oldular,resimci oldular, özel eğitimci oldular yetmedi Teknoloji Tasarımcı oldular. Eğitimde genel ölçütüm şu; kendi çocuğunuza nasıl bir eğitim uygun görüyorsanız öyle sistem oluşturun. Ne öğretmenlerimizi,ne velilerimizi, ne de öğrencilerimizi madur edin. Oldu da bitti maşallah olmasın artık. Baki öğretmenimizin yaptığı 2013-2014 yılı çalışma takvimi ve Teknoloji ve Tasarım 2013 2014 yıllık planı indirebilirsiniz. 2013-2014-teknoloji-tasarim yıllık plan indir Teknoloji tasarım dersi 2013 2014 yılı 7. sınıf yıllık planı indir. Teknoloji tasarım dersi 2013 2014 yılı 8. sınıf yıllık planı indir.

Teknoloji ve Tasarım 2013 2014 yıllık plan

Teknoloji ve Tasarım 2013 2014 yıllık plan

tek tas yıllık plan indir 2013 2014

tek tas yıllık plan indir 2013 2014

Teknoloji ve Tasarım 2013 2014 yıllık plan ,indir,tek tas,plan,yıllık plan,ders planı,tasarım dersi,ortaokul, planlar,2013,2014,eğitim,öğretim,yeni,indir.

 

 

 

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ….. OKULU TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY HF SA KUŞAK ETKİNLİK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞ.
16 – 27 EYLÜL 1 2 D Ü Z E N  K U Ş A Ğ I  –  1 1  H A F T A B İ R İ M D E N   B Ü T Ü N E
(Bireysel)
1. Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt eder.2. Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olmayan biçimlerin uygunluğunu sorgular.3. Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir.4. Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener.

5. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.

*KURBAN BAYRAMI TATİLİ 5.HAFTA (15-18 EKİM 2013)

6. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.

7. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur.

8. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri ifade eder.

9. Özgün tasarımlar elde etmek için ısrarla çalışır.

10. Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.

11. Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve
beğenilerini isteyerek paylaşır.

[!] Çalışmalar bireysel olarak sadece sınıf içinde yapılır.[!] Ortaya çıkan ürünler 8. sınıfta yapılacak etkinliğe alt yapı oluşturması amacıyla kullanmak üzere fotoğraflanır ya da saklanır.[!] Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine fırsat verilir.[!] Her öğrencinin çalışması ayrı bir değer olarak kabul edilir. Olumlu veya olumsuz görüş bildirilmez.

[!] Çalışmalarını diğer arkadaşlarından önce bitiren öğrenciler farklı çalışmalara yönlendirilir.

` Matematik Dersi Öğretim Programı “Geometri” Öğrenme Alanı

 

C“Düzen Oluşturalım”

Bu etkinlikte öğrenciler,deneme ve araştırmalar yoluyla düşüncelerini uyararak zihinlerinde tasarladıklarını gerçekleştirirler.Bu amaçla değişkenliği olmayan temel biçimleri bir malzemeye uygulayarak bir birim elde ederler.Tekrar sistematiği içinde bir düzene gidilir.“Birimden Bütüne” etkinliği bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik hazırlanmıştır.

İlköğretim Haftası (14–18 Eylül)

Atatürk’ün sanata verdiği önem
(29 Ekim)

Atatürk Haftası (10–16 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Öz Değerlendirme formu”Sınıf içi performans” puanı verilebilir.Gözlem FormuDereceli Puanlama Cetveli

Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirilir ve “Düzen Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.

2 2
1 KASIM – 30 EYLÜL 3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
4 – 29 KASIM 8 2
9 2
10 2
11 2
3 OCAK – 2 ARALIK 12 2 K U R G U  K U Ş A Ğ I  –  8  H A F T A HAYALLERİMDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM
(Bireysel)
1. İlk çalışmada yaşadığı süreci ve çözüm önerilerini değerlendirir.
2. İlk çalışmaya yönelik değerlendirmelerini yazılı olarak ifade eder.
3. İlk çalışmaya yönelik yaptığı değerlendirmelerle bireysel düşüncelerindeki değişim ve gelişimi fark eder.
4. Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder.
5. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır. www.teknolojitasarim.com
6. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer.
7. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir.
8. Çözüme ait düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.
9. Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına özen gösterir.
10. Düşünceden çizime kadar olan süreçte yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
11. Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır.
12. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşırken özgün davranır.
13. Kendine güvenini ve yaratıcılığını tasarladığı üründe ortaya çıkarır.
14. Çözüme yönelik özgün tasarımlara ulaşmak için ısrarlı olur.
[!] 1, 2 ve 3. kazanımlardaki “ilk” ifadesinde, 6. sınıf “Kurgu” kuş. yaptığı çizim dikkate alınır.
[!] Öğrenciler düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir ve  yapıcı olarak eleştirilir.
[!] Yaratıcı düşünme süreçlerini köreltecek ifade ve dav. kaçınılır.
[!] Yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir.
[!] Öğr. tasarımlarını tamamlaması için gerekli olan zaman verilir ve  çalışmalar haftalık olarak paylaşılır.
[!] Öğrenciler çizimleri için çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılırlar.
[!] Yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz.
Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin “Düşünelim Çözelim“ ve “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliklerinde elde ettikleri kazanımları gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır.Bu etkinlik tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik olarak hazırlanmıştır. Öz değerlendirme FormuGözlem Formu“Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı” puanı verilebilir.Dereceli Puanlama Anahtarı

Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirilir ve “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.

13 2
14 2
15 2
16 2
6 – 24 OCAK 17 2
18 2
19 2
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ….. OKULU TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI
AY HF SA KUŞAK ETKİNLİK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞ.
10 – 28 ŞUBAT 1 2 Y A P I M  K U Ş A Ğ I  –  1 8  H A F T A Ü R E T İ Y O R U M
(Bireysel)
1. Yaşamındaki sorunların farkına varır.2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar. www.teknolojitasarim.com

5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.

6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.

7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.

8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.

9. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.

10. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.

11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.

12. Tasarımını yaptığı plana göre gerçekleştirir.

13. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.

14. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.

15. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.

16. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.

17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.

18. Kendine olan güvenini ve yaratıcılığını çözüm sürecinde sergiler.

19. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaya kararlı olur.

[!] “Üretiyorum” etkinliği bireysel olarak gerçekleştirilir.
[!] Öğrenciler tasarıma yönelik düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir.[!] Tasarım etkinliği süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır.
[!] Öğrencilere tasarımı gerçekleştirmeye yönelik yeterli süre verilir.[!] Öğrencilere tasarımlarını gerçekleştirme sürecinde rehberlik edilir.
[!] Öğrenciler çalışma ortamının düzenlenmesi ve iş güvenliği hakkında bilgilendirilir.[!] Yapılacak tasarımlarda artık malzeme kullanması sağlanır.
[!] İşliklerin yetersiz kaldığı durumlarda öğrencilerin çevrenin imkânlarından yararlanmalarına fırsat verilir.

[!] Öğrenciler özgün ve işlevsel tasarımlar geliştirmeleri konusunda cesaretlendirilir.
[!] Tasarıma yönelik fikirler yapıcı olarak eleştirilir.

[!] Öğrenciler çizimlerinde, çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılır.
[!] Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz.

 

C“Nasıl Üretelim?”

Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin ürüne yönelik tasarım sürecini sorgulayarak fark etmelerini, bu süreci yaşamlarındaki benzer sorunların çözümünde kullanabilmelerini sağlamaktır.Bu amaçla öğrenciler hayatlarında sorun ve ihtiyaçları ifade etmeleri, bunların çözümüne yönelik fikirler geliştirmeleri ve bunları gerçekleştirecek çalışmalar yaptırmaktır.Bu etkinlikler bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik hazırlanmıştır.Atatürk’ün Çocuk Sevgisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
(23 Nisan)

Atatürk’ün Gençliğe verdiği önem
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)

Öz Değerlendirme FormuGözlem FormuDereceli Puanlama CetveliÖğrenci Ürün Dosyası Değerlendirilir ve “Yapım Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütunununa işlenir.
2 2
3 2
3 – 28 MART 4 2
5 2
6 2
7 2
2 MAYIS – 31 MART 8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
5 – 30 MAYIS 13 2
14 2
15 2
16 2
2 – 13 HAZ 17 2
18 2
Bu yıllık plan; Ağustos 2003’te yayımlanan 2551 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge, 28.05.2013 tarihli İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin
Ortaokul Kısmında Yapılan Değişiklik ve İlgili Kurul Kararı ve 11/09/2006 tarihinde yayımlanan “Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuz Kitabı” esas alınarak hazırlanmıştır.
DERS ÖĞRETMENLERİ İMZA
 kucukmucit.com Uygundur
…. / …. / 2013
Okul Müdürü
hergun bir bedava program indir

hergun bir bedava program indir

Etiketler:

Yorumlar

  1. şemsi diyor ki:

    gerçekten dersimizin akibeti ne olacak bende çok merak ediyorum. inşallah hakkımızda hayırlısı olur

Yorum Yaz